HISTORIE

Kvinner i Bangladesh fikk på midten av 90-tallet hjelp av Frelsesarmeen til å lære seg håndtverk. Oppkjøp av produkter som ble laget ble garantert, og en håpet på videresalg i ulike nettverk.
 
Det viste seg imidlertid raskt at de tradisjonelle håndtverksarbeidene ikke hadde stort nok marked. Dermed endte de fleste varene på lager. Prosjektpenger som var avsatt tok slutt, og dermed også muligheten til å betale kvinnene. Erfaringen en satt igjen med var uansett ett viktig første trinn mot det som skulle bli Sally Ann, og nå Others.
 
Frelsesarmeens ledere i Bangladesh på den tid, offiserene Birgitte og Bo Brekke, ville ikke gi opp tanken om et bæredyktig utviklingsarbeid gjennom produksjon og salg. Deres pågangsmot, urokkelige tro og visjoner ga fort nye resultater. Som første steg ble en egen Sally Ann Shop åpnet 17. September 1997, i to små rom i Dhaka.
 
Over tre hundre mennesker – ikke minst tidligere prostituerte og andre uten håp i arbeidskøen – var i et nytt årtusen i sving med produksjon av tepper, løpere, vesker, kort, kurver, møbler… Kjøpekraften og markedet i Dhaka var imidlertid begrenset.
 
Kontakt ble derfor etablert mot Frelsesarmeen i Norge og Jan Aasmann Størksen i 2002. Han så både behovet og delte Brekkes visjoner, og tilpasset konseptet til et vestlig marked, ikke minst med grep i forhold til kvalitet og design. Allerede innen et år, med god hjelp av Mester Grønn og Kavlifondet, var en butikk på Majorstua i Oslo etablert. Høytidelig markert av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen som en viktig måte for "bistands-Norge" å tenke nytt på.

Konseptet har underveis måttet jobbe med utfordringer i forhold til logistikk, frakt, produktutvikling og ikke minst effektive salgsledd. I 2013 ble det tatt mange nye steg for å optimalisere salget -- med det ene for øyet å kunne minimum sikre de totalt ca 1500 menneskene som i dag har viktig inntekt fra Others. Butikken ble lagt ned i Norge for der å kunne satse tydligere og langt mer kostnadseffektivt på fire hovedområder for salg -- grossistledd, bedriftssalg, nettsalg og salg internt i Frelsesarmeen. Samtidig skiftet en navn til Others - grunnet ønske om et navn som direkte forteller noe om grunnlaget for driften. 

Organiseringen er forankret internasjonalt  ved Frelsesarmeens hovedkontor i London, og salgskanaler har siden også blitt åpnet i USA og Danmark. Bangladesh er fortsatt det største produksjonlandet, men det kommer også varer fra Pakistan, Moldova, og Kenya. Alle produsenter rekrutteres gjennom Frelsesarmeens lokale arbeid. 

 
others tromme