PRODUKSJON

Alle varer fra OTHERS har sin unike historie. De fleste av våre produsenter er rekruttert gjennom Frelsesarmeens sosiale tiltak i produksjonslandene. Ved salg vil vi etterstrebe å synliggjøre hvor det enkelte produkt kommer fra, under hvilke forhold det er laget og hvilke målsettinger vi har for produksjonen.

OTHERS startet i Bangladesh, som står for den største andelen av produkter. Andre viktige samarbeidsland er Pakistan, Kenya, og Moldova. 
p1050504